La contaminación por ozono se dispara al oeste de Euskadi, sin aviso a la población

Euskara

Asteazkenean, mezu arrunt bat baino ez zuen argitaratu Eusko Jaurlaritzak, airearen kalitateari buruz duen webgunean, eta, hartara, ez zuen bete informazioa emateko duen betebeharra.

Euskadik irail hasieran bizi izan duen beroaldiak, trafiko motorizatuak eta Bilboko metropoliko industriak ozono-mailen gorakada bortitza eragin dute Euskadiko mendebaldean. Egoera hori bereziki nabaria izan da airearen kalitatea neurtzeko ezarritako bi zonaldetan: Kantauriko Haranetan eta Barnealdeko Arroetan. Kaltetutako eskualdeak 6000 kilometro koadroko azalera hartzen du, eta espazio natural babestu ugari barne hartzen ditu; milioi bat biztanle baino gehiago bizi dira bertan.

Iragan den asteazken arratsaldean, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak mezu labur bat argitaratu zuen airearen kalitateari buruz duen webgunean, aipatutako eskualdeetan ozonoari buruzko informazio-atalasea gainditu izanaz ohartarazteko. Atalase hori 180 ozono-mikrogramokoa da, ordubetean neurtutako metro kubiko bat aireko. Hain zuzen ere, Zallako (Bizkaia) eta Valderejoko (Araba) kontrol-estazioetan 185 eta 188 mikrogramo antzeman ziren metro kubikoko, hurrenez hurren. Datuok oso aire-kalitate okerreko aste baten gailurraren adierazgarri izan dira.

Autonomia-erkidegoko agintariek, atalase hori gainditu dela jakiten dutenean, kutsadura atmosferikoaren eragina gehien jasaten dutenei ohartarazi behar diete, hau da, umeei, nagusiei, haurdun dauden emakumeei edo arnasketa-arazoak edo arazo kardiobaskularrak dituzten pertsonei. Ohartarazpen horren bitartez, pertsona horiei jakinarazi behar zaie babestu egin behar direla, eta aire zabalean ahalegin fisikoak egitea ekidin behar dutela, eguerdian eta iluntzean. Era berean, agintariek kutsaduraren nondik norakoen berri eman behar dute: eboluzioa, eragindako zonaldeak eta egoera horren iraupena.

Alabaina, babesteko ohartarazpena ez zaie erasandako biztanleei jakinarazi, hau da, informazio hori jasoko dela bermatzeko moduko bideen bitartez, alegia, komunikabide publiko nahiz pribatuen bidez. Horren ordez, komunikatu arrunt eta labur bat baino ez da argitaratu Eusko Jaurlaritzako webgunean. Esan gabe doa kutsadura horren kalteak gehien jasaten dituzten lagun gehienek ez dutela informazio hori eskuratu, kutsadura hori jasan aurretik.

Gainera, irailaren 1etik aurrera, osasuna babesteko helburu legala hainbatetan gainditu egin da Valderejoko estazioan, beraz, airearen kalitatea txarra izatea ez da bat-batean gertatu. Hala eta guztiz ere, Eusko Jaurlaritzak ez du kautelazko neurririk hartu, trafiko motorizatua edo Bilbo Handiko industria-jarduera murriztea, kasu, nagusiki horregatik gainditu baitira Euskadiko mendebaldean informazio-atalasearen ozono-mailak.

Ekologistak Martxanen iritziz, agerian geratzen da Euskadiko agintaritzak kutsadura atmosferikoaren aurkako borrokan duen interes urria. Haatik, kutsadura atmosferikoak ehunka heriotza eragiten ditu urtean Euskadin, bai eta kalte larriak ere basoetan eta laborantzan, Jaurlaritzaren erabateko pasibitatearen aurrean. Erakunde ekologistak Eusko Jaurlaritzaren zabarkeria salatu du uda honetan Europar Batasunaren aurrean. Izan ere, hamarkada bateko atzerapena darama Jaurlaritzak derrigorrezkoa den Airearen Kalitatea Hobetzeko Planaren prestakuntzan, ozonoaren kutsadura atmosferikoa murrizte aldera, Euskadiko hegoaldean behin eta berriz gertatzen den kutsadura-mota, hain zuzen ere.

Ozono troposferikoa ozono "txar" izenez ere ezagutzen da, estratosferako ozonoarekin alderatuta. Bigarren mailako elementu kutsagarria da, nitrogeno-dioxidoaren eta ibilgailuek eta industria batzuek isuritako hidrokarburoen arteko erreakzioz sortua, eguzkiaren erradiazioa dagoenean. Arnastuz gero, irritazioa eragiten du begietan eta arnas-bideetan, biriketako funtzioa murriztu egiten du, arnasketa-gaixotasun akutuen arriskua areagotu egiten du (asma, EPOC), eta patologia kardiobaskularrak larriagotzen ditu.

OMEren kalkuluen arabera, Espainiako Estatuan, urtean 1.800 heriotza goiztiar eragiten dira, egunotan Euskadin erregistratutako ozono-mailen antzekoak diren esposizioen ondorioz. Pertsonentzat ez ezik, landareentzat ere toxikoa da ozonoa, eta basoak kaltetzen ditu, bai eta laborantzaren produktibitatea murriztu ere.

++++

Castellano

La contaminación por ozono se dispara al oeste de Euskadi, sin aviso a la población

El Gobierno Vasco publicó el miércoles un mensaje rutinario en su Web de calidad del aire que no ha llegado a la población afectada, incumpliendo su deber de información.

La intensa ola de calor que ha afectado a Euskadi en el inicio del mes de septiembre, junto al tráfico motorizado y la industria del área metropolitana de Bilbao, han provocado que se disparen los niveles de ozono en el occidente de Euskadi, afectando a las zonas de calidad del aire Valles Cantábricos y Cuencas Interiores, en una amplia superficie de 6.000 kilómetros cuadrados con más de un millón de habitantes y numerosos espacios naturales protegidos.

En la tarde del pasado miércoles, el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial publicó en su página Web de calidad del aire un breve mensaje en el que alertaba de la superación en las zonas citadas del umbral de información de ozono, establecido por la normativa en 180 microgramos de ozono por metro cúbico de aire, medidos en una hora. Esta superación se ha producido en las estaciones de control de la contaminación de Zalla (Bizkaia) y Valderejo (Araba), donde se alcanzaron niveles de 185 y 188 microgramos por metro cúbico, respectivamente, culminando una semana de muy mala calidad del aire.

La previsión de la superación de este umbral, obliga a las autoridades autonómicas a advertir a las personas más sensibles a la contaminación atmosférica, tales como niños, ancianos, mujeres gestantes o personas con problemas respiratorios o cardiovasculares, de que se protejan evitando en las horas centrales del día y al atardecer cualquier esfuerzo físico y los ejercicios al aire libre. También deben informar sobre la previsión de evolución de la contaminación, las áreas afectadas y la duración del episodio.

No obstante, este aviso preventivo no se ha difundido a través de canales que aseguraran su recepción por la población afectada, como los medios de comunicación públicos y privados, limitándose a un escueto comunicado rutinario publicado en una página web del Gobierno Vasco al que con seguridad no han accedido la mayor parte de las personas sensibles a la contaminación antes de verse expuestas a la misma.

Además, desde el 1 de septiembre en la estación de Valderejo se venían registrando superaciones del objetivo legal de protección de la salud, por lo que la situación de mala calidad del aire no ha sido repentina. A pesar de ello, el Gobierno Vasco no ha limitado preventivamente el tráfico motorizado y las principales actividades industriales del Gran Bilbao, principales responsables del episodio de ozono en el occidente de Euskadi.

En opinión de Ekologistak Martxan, se reitera de esta manera el escaso interés con el que las autoridades vascas afrontan la lucha contra la contaminación atmosférica, que cuesta cada año cientos de vidas en Euskadi y graves daños a nuestros bosques y cultivos, ante la completa pasividad de nuestro Gobierno. Una actitud negligente por la que la organización ecologista ha denunciado este verano ante la Unión Europea al Gobierno Vasco, que acumula una década de retraso en la elaboración del preceptivo Plan de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la contaminación atmosférica por ozono, recurrente en el sur de Euskadi.

El ozono troposférico, también conocido como ozono “malo” por contraposición al de la estratosfera, es un contaminante secundario producido por la reacción entre el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por los automóviles y algunas industrias, en presencia de radiación solar. Por inhalación, provoca irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, reducción de la función pulmonar, un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas (asma, EPOC) y el agravamiento de patologías cardiovasculares.

La OMS estima en 1.800 los fallecimientos prematuros anuales en el Estado español producidos como consecuencia de la exposición a niveles de ozono como los registrados estos días en buena parte de Euskadi. El ozono, además de para las personas, es también tóxico para la vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los cultivos.