Per la conservació de les nostres costes, contra l’especulació urbanística

Valencià

Celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient amb el lema: Per la conservació de les nostres costes, contra l’especulació urbanística.

Ecologistes en Acció del País Valencià considera que un dels principals problemes del medi ambient és l’erosió costanera i la destrucció del litoral.

L’ecosistema costaner és un dels més fràgils i al nostre territori ha patit multitud d’impactes ambientals per la construcció en primera línia de la platja, la destrucció de sistemes dunars per passejos marítims, la modificació de la dinàmica litoral per la construcció d’infraestructures portuàries i altres tipus d’obres, com els espigons. Tot això, lligat al canvi climàtic que està produint canvis en el nivell del mar, i les modificacions patides en els rius que aportaven sediments al litoral, ha provocat una preocupant erosió marina que està modificant la línia de costa a gran velocitat.

En el Dia Mundial del Medi Ambient, Ecologistes en Acció del País Valencià vol assenyalar que mitigar el problema de l’erosió costanera ha de ser un dels principals objectius de les administracions publiques competents. A hores d’ara, hi ha exemples d’una nefasta gestió urbanística que permet el deteriorament de litoral alacantí, per esmentar-ne algun, permetent urbanitzacions en primera línia de costa, en zones on els processos erosius són patents. Un exemple és la urbanització Las Olas, que està planejada en primera línia de platja a Les Marines, a Dénia. El projecte proposa la construcció d’apartaments de luxe de cinc altures a peu de mar, però han sorgit nombrosos aspectes de dubtosa legalitat pel que fa als permisos concedits per l’Ajuntament de Dénia en 2014, sota el mandat del PP. Ara des del Ministeri s’oposen a aquesta construcció.

Ecologistes en Acció del País Valencià vol manifestar, en el Dia Mundial del Medi Ambient, que la protecció de les nostres costes ha de ser una prioritat en les polítiques mediambientals i que s’oposa a qualsevol tipus d’actuació que supose la destrucció d’un metre més de litoral.

Han de desenrotllar-se plans de mitigació de l’erosió costanera i pensar en accions globals que permeten la sostenibilitat de les comarques costaneres.

++++

Castellano

Celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente con el lema: Por la conservación de nuestras costas, contra la especulación urbanística.

Ecologistas en Acción del País Valencià considera que uno de los principales problemas del medio ambiente es la erosión costera y la destrucción del litoral.

El ecosistema costero es uno de los más frágiles y en nuestro territorio ha sufrido multitud de impactos ambientales por la construcción en primera línea de la playa, la destrucción de sistemas dunares por paseos marítimos, la modificación de la dinámica litoral por la construcción de infraestructuras portuarias y otro tipo de obras como espigones. Todo ello, ligado al cambio climático que está produciendo cambios en el nivel del mar, y las modificaciones sufridas en los cauces que aportaban sedimento al litoral, ha provocado una preocupante erosión marina que está modificando la línea de costa a pasos agigantados.

En el Día Mundial del Medio Ambiente, Ecologistas en Acción del País Valencià quiere señalar que mitigar el problema de la erosión costera debe ser uno de los principales objetivos de las administraciones públicas competentes. Existen ejemplos a día de hoy de una nefasta gestión urbanística que permite el deterioro de litoral alicantino, por citar alguno, permitiendo urbanizaciones en primera línea de costa, en zonas donde los procesos erosivos son patentes. Un ejemplo es la urbanización Las Olas que está planeada en primera línea de playa en Les Marines, en Dènia. El proyecto propone la construcción de apartamentos de lujo de cinco alturas a pie de mar, pero han surgido numerosos aspectos de dudosa legalidad, respecto a los permisos concedidos por el Ayuntamiento de Denia en 2014, bajo mandato del PP. Ahora desde el Ministerio se oponen a esta construcción.

Ecologistas en Acción del País Valencià quiere manifestar el Día Mundial del Medio Ambiente que la protección de nuestras costas debe ser una prioridad en las políticas medioambientales, oponiendose a cualquier tipo de actuación que suponga la destrucción de un metro más de litoral.

Deben desarrollarse planes de mitigación de la erosión costera y pensar en acciones globales que permitan la sostenibilidad de las comarcas costeras.