Camins tradicionals de Sant Vicent del Raspeig (l’Alacantí)

 El Camí del Pantà o del Carrixalet

Volem començar a mostrar tota una sèrie de camins, assegadors i rutes tradicionals del nostre poble i de la nostra comarca, que estan en perill de desaparició per, fonamentalment, les usurpacions de particulars i la pressió del urbanisme i de les grans infraestructures, que els tallen i els esborren del territori.

El primer camí tradicional que donarem a conèixer, es troba a la zona nord del terme municipal i naix com un ramal de l’antic Camí Reial d’Alacant a Alcoi (actual autovia) que, travessant ombries i valls d’una gran bellesa arriba al Pantà de Tibi. Este camí discorre entre els termes municipals de Sant Vicent del Raspeig i Tibi.

Triptic Carrixalet

Este camí travessa una zona que depenent del mapa que consultem rep el nom de “Cardinchalet” o “Carranxalet”, denominacions que, normalment, són adaptacions al castellà del topònim original de la zona: El Carrixalet. Ja que pels barrancs de la zona l’aigua encara és abundant de la mateixa manera que ho és al pantà de Tibi, zona cap a on s’enfila este camí. Per la qual cosa es possible que el topònim faça referència al carrís, canyís o càrritx (Phragmites australis), planta semblant a la canya, abundant a les zones amb aigua, les formacions de la qual s’anomenen carrixars o carritxars. Per tot això sembla normal que tradicionalment se l’anomene Camí del Pantà o Camí del Carrixalet.

DESCRIPCIÓ DE LA RUTA

PUNT 1 (0 km)
A l’altura del punt quilomètric 13 de l’autovia A36 (o A70), d’Alacant a Alcoi, però a la via de servei, trobem l’entrada a l’antic Camí del Pantà o del Carrixalet, este serà el punt de començament de la ruta o quilòmetre 0 (punt 1). D’entrada, la primera sorpresa és que el trobem tancat per una barrera com si fora una finca privada.

Comencem a caminar i, al llarg de 1 km, anirem veient unes estructures que semblen muntanyetes de pedres soltes i que, si pugem, tenen al centre una depressió com el cràter d’un volcà amb lloses de pedra. Són accesos de manteniment de la Mina d’Aigua del Carrixalet. Cal anar amb compte, ja que algunes poden estar trencades i, a sota, tenen un pou d’una gran fondària.

Als voltants veiem els típics cultius de secà d’oliveres (Olea europaea) i garrofers (Ceratonia siliqua), que són de gran importància per a la fauna per la seua aportació de cobertura i aliment. Esment a part i de gran rellevància és la presència, en un marge entre cultius, de diversos peus de carrasca (Quercus ilex) que si bé podrien ser exemplars plantats, són els únics exemplars que existeixen en tot el terme municipal de Sant Vicent, i donat que en la propera Serra del Ventós existeixen carrascars relíctics, podríem considerar-los com naturals.

A la nostra dreta hi ha un tossal on es va catalogar un jaciment arqueològic i on es van trobar restes d’àmfores itàliques disperses, possiblement dels segles III-I AC, d’època ibero-romana. Davant de la nostra vista, a l’altre costat del barranc, hi ha un altre jaciment arqueològic medieval, als peus de la Lloma de la Panxeta. Tot plegat, dona una idea de l’ús tradicional d’este camí així com de la importància que va tindren les comunicacions antigament.

PUNT 2 (1.05km)

Arribem a una casa i ací el camí sembla seguir recte, però si mirem a la dreta veiem que entre la casa i un camp d’ametllers (Prunus dulcis) hi ha dues fites del camí a l’entrada d’un herbassar. Entrem pel traçat tradicional del camí, que tot i estar ple d’herbes i matolls, es diferencia perfectament dels bancals i de la casa, perquè el sòl no ha estat llaurat per al conreu.

PUNT 3 (1.28km)

Després de caminar una mica per la zona més desdibuixada del camí arribem a un pont en ruïnes, que travessa el Barranc de la Font del Llop. Els pocs estudis arqueològics que s’han fet sembla que el daten, com a mínim, al segle XVIII però no descarten que siga més antic. Com que el pont està mig derruït, creuem pel fons del barranc i continuem la senda que puja per la vessant de la dreta. A partir d’este punt entrem en terme municipal de Tibi.

La plataforma del camí ara discorre per la vessant de la muntanya sobre un marge de pedra seca perfectament conservat i integrat amb el paisatge. Ens podem fer una idea del temps que està en desús per la mida dels pins blancs (Pinus halepensis) que han crescut sobre el centre mateix de la plataforma del camí. Anem deixant a la nostra dreta (Est) les elevacions de l’Escobella (693 m) i les Penyes Roges (609 m). A l’esquerra deixem l’elevació del Moriscot (609 m).

PUNT 4 (1.87km)

Arribem a un punt on el camí gira a l’est i deixem el llit principal del Barranc de la Font del Llop i ens endinsem en altra vall on ens acompanya un altre barranc més xicotet afluent de l’anterior. Ací veiem una antiga sèquia de pedra actualment en ruïnes.

En esta zona, observem baladres (Nerium oleander) sobre els llits dels barrancs. També per les vessants orientades al nord si mirem, podem trobar arbocers (Arbutus unedo) que a la tardor ens delectaran amb els seus fruits madurs d’un viu color roig. Per les vessants més assolejades trobarem moltes matetes de cantueso (Tyhmus moroderi), que en la primavera llueixen unes vistoses flors.

PUNT 5 (2.33km)

Arribem a un lloc on el camí creua per damunt d’un xicotet torrent que porta un filet d’aigua i on es solen formar tolls d’aigua. Este és el punt més ombrejat de tota la ruta per la seua gran cobertura arbòria i el podem aprofitar per fer un descans.

La presència d’aigua i la formació de tolls, fan d’este punt un lloc molt interessant per observar la fauna autòctona. Podem descobrir rastres (petjades, excrements) de mamífers: conills (Oryctolagus cuniculus), raboses (Vulpes vulpes), porcs senglars (Sus scrofa), arruís (Ammotragus lervia), fagines (Martes foina), genetes (Genetta genetta), mosteles (Mustela nivalis). També podem trobar postes d’ous de amfibis, principalment gripaus. Per últim, en els voltants d’este lloc també podem observar nombrosa avifauna.

PUNT 6 (3.36km)

Després de caminar entre rodals de pinar, matollars, timonedes i cultius de secà tradicionals (oliveres, ametlers i garrofers); arribem a un encreuament de camins. A la dreta hi ha un camí que es dirigeix cap a l’alt de l’Escobella. S’ha de continuar a l’esquerra i, d’ara endavant, el camí inicia un pronunciat descens de pendent

En esta zona d’ombries trobem els matollars més densos i de major port, formats per coscolles (Quercus coccifera), llentiscles (Pistacea lentiscus), savines (Juniperus phoenicea) i ginebres o càdecs (Juniperus oxycedrus). En estos ecosistemes que limiten amb agricultura de secà tradicional, es habitual la presència de moltes espècies d’aus. A l’estiu, abellerols, capsots, cul-blancs, enganyapastors, i orenetes. A l’hivern: tords, titetes, pit-rojos i mosquiters. I, tot l’any: mussols, busqueretes, sit-sits, caderneres i verderols.

Si mirem cap al sudest, podem veure les "cicatrius" que s’estan produint en l’ombria de l’Escobella per la gent que fa motocross camp a través fora del camins. Estes línies blanques quasi verticals que observem son els solcs que deixen les motos i que produeixen una erosíó gravíssima sobre l’ecosistema, ja que l’aigua de les pluges va eixamplant-los poc a poc.

PUNT 7 (4.64Km)

Arribem al camí asfaltat que baixa des de l’autovia fins al Pantà de Tibi, sent este punt el final de la ruta proposada. El pantà de Tibi queda davant de nosaltres, a uns centenars de metres. Si el volem visitar, hem d’agafar el camí asfaltat cap a la dreta, per anar a la comporta, o bé seguir recte per senders cap a la làmina d’aigua.

Arribant al pantà, al final de la nostra ruta, a l’esquerra del camí i dalt d’un tossal ple de pins blancs (Pinus halepensis), trobem un masia en ruïnes. Aquest mas es troba a mitja vessant del tossal i des d’ell tenim una vista impressionant del poble de Tibi i del paisatge que ens envolta: muntanyes, làmina d’aigua del pantà de Tibi i un ric mosaic vegetal: pinars, timonedes, bancals de secà d’ametlers i oliveres. També, si tenim sort i paciència, podrem veure a una parella d’àguila de panxa blanca (Hieraaetus fasciatus) que habita en la zona. Tot plegat fa molt interessant portar uns prismàtics damunt.

Tant a este últim punt de la ruta, com al llarg de tot el camí, es poden observar altres aus rapinyaires com l’àguila reial (Aquila chrysaetos), l’aligot comú (Buteo buteo), l’esparver (Accipiter nisus) i el xoriguer (Falco tinnunculus).

RECOMANACIONS:

- Està ruta es recomanable per a la tardor, hivern i primavera.
- Cal dur aigua ja que en la ruta no n’hi ha fonts.
- Cal dur un bon calçat, gorra o barret, així com protecció solar.
- També és molt interessant portar prismàtics per a l’observació de fauna.

PERILLS I AFECCIONS:

- Usurpacions de finques particulars que tanquen el camí.
- Trànsit de motos i quads, que provoquen afeccions sobre la fauna pel soroll i sobre la vegetació i el sòl ja que estos camins són el punt d’eixida per a començar rutes “camp a través” que provoquen la destrucció de la vegetació i de la capa de sòl, és a dir erosionant el territori i provocant desertificació.
- Excessiva pressió cinegètica sobre la fauna salvatge.
- Degradació de la zona per l’acumulació de deixalles i enderrocs de les finques que fiten amb el camí.
- Destrucció dels valors naturals i culturals de tota la zona travessada pel camí per l’urbanisme incontrolat.

PROPOSTES DE CONSERVACIÓ:

- Senyalitzar la ruta com un sender de xicotet recorregut (PR) o sender local (SL).
- Regular el trànsit de motocicletes per este camí donat l’actual estat de degradació i erosió de la zona produït per estos vehícles.
- Donar-li la adecuada difusió com a sender o ruta etno-ambiental ja que conté autèntiques joies etnogràfiques com ara les mines d’aigua o el Pantà de Tibi.
- Conservar les infraestructures hídriques que existeixen al llarg del camí (les mines d’aigua i les sèquies) i conservar els antics marges i bancals associats a estes infraestructures ja que, tot plegat, contribueixen a frenar l’erosió del sòl i, per tant, afavoreixen la vegetació i l’estructura del ecosistema.
- Restaurar el pont sobre el Barranc de la Font del Llop i integrar-lo en la ruta etno-ambiental del Camí del Pantà o del Carrixalet.


 Castellano

Caminos tradicionales de San Vicente del Raspeig (l’Alacantí)

El Camino del Pantano o del Carrixalet

Queremos empezar a mostrar toda una serie de caminos, veredas y rutas tradicionales de nuestro pueblo y de nuestra comarca, que están en peligro de desaparición por, fundamentalmente, las usurpaciones de particulares y la presión del urbanismo y de las grandes infraestructuras, que los cortan y los borran del territorio.

El primer camino tradicional que daremos a conocer, se encuentra en la zona norte del término municipal y nace como un ramal del antiguo Camino Real de Alicante a Alcoi (actual autovía) que, atravesando umbrías y valles de una gran belleza llega al Pantano de Tibi. Este camino discurre entre los términos municipales de San Vicente del Raspeig y Tibi.

Triptico Carrixalet

Este camino atraviesa una zona que, dependiendo del mapa que consultamos, recibe el nombre de “Cardinchalet “” o “Carranxalet “, denominaciones que, normalmente, son adaptaciones al castellano del topónimo original de la zona: El Carrixalet. Puesto que, por los barrancos de la zona el agua todavía es abundante, del mismo modo que lo es en el pantano de Tibi, zona hacia dónde se dirige este camino. Por lo que, es posible que el topónimo haga referencia al carrizo (Phragmites australis), planta parecida a la caña, abundante en las zonas con agua, cuyas formaciones se denominan carrizales. Por todo esto, parece normal que tradicionalmente se le denomine, Camino del Pantano o Camino del Carrixalet.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
PUNTO 1 (km 0)

A la altura del punto kilométrico 13 de la autovía A36 (o A70), de Alicante en Alcoi, pero en la vía de servicio, encontramos la entrada al antiguo Camino del Pantano o del Carrixalet, este será el punto de inicio de la ruta o kilómetro 0 (punto 1). De entrada, la primera sorpresa es que lo encontramos cerrado por una barrera como si fuera una finca privada.

Empezamos a andar y, a lo largo de 1 km, iremos viendo unas estructuras que parecen montones de piedras sueltas y que, si subimos, tienen en el centro una depresión como el cráter de un volcán con losas de piedra. Son accesos de mantenimiento de la Mina de Agua del Carrixalet. Hay que ir con cuidado, puesto que algunas pueden estar rotas, y debajo tienen un pozo muy profundo.

En los alrededores, vemos los típicos cultivos de secano de olivos (Olea europaea) y algarrobos (Ceratonia siliqua), que son de gran importancia para la fauna por su aporte de cobertura y alimento. Mención aparte y de gran relevancia es la presencia, en un margen entre cultivos, de varios pies de encina (Quercus ilex) que si bien podrían ser ejemplares plantados, son los únicos ejemplares que existen en todo el término municipal de San Vicente, y dado que en la próxima Sierra del Ventós existen encinares relícticos, podríamos considerarlos como naturales.

A nuestra derecha, hay una loma dónde se catalogó un yacimiento arqueológico y dónde se encontraron restos de ánforas itálicas dispersas, posiblemente de los siglos III-I AC, de época íbero-romana. Delante de nuestra vista, al otro lado del barranco, hay otro yacimiento arqueológico medieval, a los pies de la Loma de la Panxeta. Al fin y al cabo, da una idea del uso tradicional de este camino así como de la importancia que tuvo en las comunicaciones antiguamente.

PUNTO 2 (Km1.05)

Llegamos a una casa y aquí el camino parece seguir recto, pero si miramos a la derecha vemos que entre la casa y un campo de almendros (Prunus dulcis) hay dos mojones del camino a la entrada de un herbazal. Entramos por el trazado tradicional, que está lleno de hierbas y matorrales, se diferencia perfectamente de los bancales y de la casa, porque el suelo no ha sido labrado para el cultivo.

PUNTO 3 (1.28km)

Tras andar algo por la zona más desdibujada del camino llegamos a un puente en ruinas, que atraviesa el Barranco de la Fuente del Lobo. Los pocos estudios arqueológicos que se han hecho parece que lo datan, como mínimo, del siglo XVIII pero no descartan que sea más antiguo. Como que el puente está medio derruido, cruzamos por el fondo del barranco y continuamos la senda que sube por la vertiente de la derecha. A partir de este punto entramos en término municipal de Tibi.

La plataforma del camino ahora discurre por la vertiente de la montaña sobre un margen de piedra seca perfectamente conservado e integrado con el paisaje. Nos podemos hacer una idea del tiempo que está en desuso por el porte de los pinos carrascos (Pinus halepensis) que han crecido sobre el centro mismo de la plataforma del camino. Vamos dejando a nuestra derecha (Este) las elevaciones de la Escobella (693 m) y las Peñas Rojas (609 m). A la izquierda dejamos la elevación del Moriscot (609 m).

PUNTO 4 (1.87km)

Llegamos a un punto dónde el camino gira al este y dejamos el lecho principal del Barranco de la Fuente del Lobo y nos adentramos en otro valle dónde nos acompaña otro barranco más pequeño afluente del anterior. Aquí vemos una antigua acequia de piedra, actualmente en ruinas.

En esta zona, observamos adelfas (Nerium oleander) en los barrancos. También por las vertientes orientadas al norte, podemos encontrar madroños (Arbutus unedo) que en otoño nos deleitarán con sus frutos maduros de un vivo color rojo. Por las vertientes más soleadas encontraremos muchas matitas de cantueso (Tyhmus moroderi), que en la primavera lucen unas vistosas flores.

PUNTO 5 ( 2.33km)

Llegamos a un lugar dónde el camino cruza un pequeño torrente que trae un hilillo de agua y dónde se suelen formar pozas de agua. Este es el punto más sombreado de toda la ruta por su gran cobertura arbórea y lo podemos aprovechar por hacer un descanso.

La presencia de agua y la formación de charcos, hacen de este punto un lugar muy interesante por observar la fauna autóctona. Podemos descubrir rastros (huellas, excrementos) de mamíferos: conejos (Oryctolagus cuniculus), zorros (Vulpes vulpes), jabalíes (Sus scrofa), arruís (Ammotragus lervia), garduña (Martes foina), ginetas (Genetta genetta), comadrejas(Mustela nivalis). También podemos encontrar puestas de huevos de anfibios, principalmente sapos. Por último, en los alrededores de este lugar también podemos observar numerosa avifauna.

PUNTO 6 (3.36km)
Tras andar entre rodales de pinar, matorrales, tomillares y cultivos de secano tradicionales (olivos, almendros y algarrobos); llegamos a un cruce de caminos. A la derecha hay un camino que se dirige hacia el alto de la Escobella. Se debe continuar a la izquierda y, de ahora en adelante, el camino inicia un pronunciado descenso.

En esta zona de umbrías encontramos los matorrales más densos y de mayor porte, formados por coscojas (Quercus coccifera), lentiscos (Pistacea lentiscus), sabinas (Juniperus phoenicea) y enebros (Juniperus oxycedrus). En estos ecosistemas que limitan con agricultura de secano tradicional, es habitual la presencia de muchas especies de aves. En verano, abejarucos, alcaudones, collalbas, chotacabras, y golondrinas. En invierno: zorzales, bisbitas, petirrojos y mosquiteros. Y, todo el año: mochuelos, currucas, escribanos, jilgueros y verderones.

Si miramos al sudeste, podemos ver las "cicatrices" que se están produciendo en la umbría de la Escobella por la gente que hace motocros, campo a través fuera de los caminos. Estas líneas blancas casi verticales que observamos son los surcos que dejan las motos y que producen una erosión gravísima sobre el ecosistema, puesto que el agua de las lluvias va ensanchándolos poco a poco.

PUNTO 7 ( 4.64)

Llegamos al camino asfaltado que baja desde la autovía hasta el Pantano de Tibi, siento este punto el final de la ruta propuesta. El pantano de Tibi queda delante de nosotros, a unos centenares de metros. Si lo queremos visitar, hemos de coger el camino asfaltado hacia la derecha, para ir a la presa, o bien seguir recto por senderos hacia la lámina de agua.

Llegando al pantano, al final de nuestra ruta, a la izquierda del camino y arriba de una loma lleno de pinos blancos (Pinus halepensis), encontramos un masía en ruinas. Este cortijo se encuentra en la vertiente de la loma y desde él tenemos una vista impresionante del pueblo de Tibi y del paisaje que nos rodea: montañas, lámina de agua del pantano de Tibi y un rico mosaico vegetal: pinares, tomillos, bancales de secano de almendros y olivos. También, si tenemos suerte y paciencia, podremos ver a una pareja de águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) que habita en la zona. Al fin y al cabo es muy interesante traer unos prismáticos.

Tanto a este último punto de la ruta, como a lo largo de todo el camino, se pueden observar otras aves rapaces como el águila real (Aquila chrysaetos), el Busardo ratonero (Buteo buteo), el gavilán (Accipiter nisus) y el cernícalo (Falco tinnunculus).

RECOMENDACIONES:

- Está ruta se recomendable para el otoño, invierno y primavera.
- Hace falta llevar agua puesto que en la ruta no hay fuentes.
- Hace falta llevar un buen calzado, gorra o sombrero, así como protección solar.
- También es muy interesante traer prismáticos para la observación de fauna.
PELIGROS Y AFECCIONES:

- Usurpaciones de fincas particulares que cierran el camino.
- Tránsito de motos y quads, que provocan afecciones sobre la fauna por el ruido y sobre la vegetación y el suelo puesto que estos caminos son el punto de salida para empezar rutas “campo a través” que provocan la destrucción de la vegetación y de la capa de suelo, es decir erosionando el territorio y provocando desertificación.
- Excesiva presión cinegètica sobre la fauna salvaje.
- Degradación de la zona por la acumulación de desechos y escombros de las fincas que lindan con el camino.
- Destrucción de los valores naturales y culturales de toda la zona atravesada por el camino por el urbanismo incontrolado.

PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN:

- Señalizar la ruta como un sendero de pequeño recorrido (PR) o sendero local (SL).
- Regular el tránsito de motocicletas por este camino dado el actual estado de degradación y erosión de la zona producida por estos vehículos.
- Darle la adecuada difusión como sendero o ruta etno-ambiental puesto que contiene auténticas joyas etnográficas como por ejemplo las minas de agua o el Pantano de Tibi.
- Conservar las infraestructuras hídricas que existen a lo largo del camino (las minas de agua y las acequias) y conservar los antiguos márgenes y bancales asociados a éstas infraestructuras puesto que, al fin y al cabo, contribuyen a frenar la erosión del suelo y, por lo tanto, favorecen la vegetación y la estructura del ecosistema.
- Restaurar el puente sobre el Barranco de la Fuente del Lobo e integrarlo en la ruta etno-ambiental del Camino del Pantano o del Carrixalet.


 FOTOS


 MAPA


Ver Camí del Pantà o del Carrixalet/Camino del Pantano en un mapa más grande
Visiteurs connectés : 1