Denuncien la manca de plans de qualitat de l’aire sobre ozó

Totes les versions d’aquest article: [Català] [Castellano]

  • Ecologistes en Acció porta a l’Audiència Nacional al Govern central per la manca de plans de qualitat de l’aire sobre ozó
  • Ecologistes en Acció inicia una nova campanya informativa sobre la contaminació per ozó troposfèric a Andalusia, Catalunya, País Valencià, Puertollano i Valladolid.

Ecologistes en Acció ha interposat un recurs contenciós administratiu en l’Audiència Nacional perquè aquest Tribunal obligui al Govern central a que compleixi amb la seva obligació legal d’elaborar un pla nacional de millora de la qualitat de l’aire que proposi mesures concretes i pressupostades per fer front al problema d’elevada contaminació per ozó troposfèric que sofreix la meitat del territori espanyol i que afecta a 19 milions de persones, dues de cada cinc habitants.

L’organització ecologista ha adoptat aquesta iniciativa després que a finals de l’any passat, el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient aprovés un Pla Nacional de Qualitat de l’Aire "per cobrir l’expedient" i després d’infructuosos esforços per aconseguir que les dotze comunitats autònomes on s’incompleixen els objectius legals d’ozó elaborin plans autonòmics per combatre aquest contaminant. Totes elles van remetre al ministeri per a la seva adopció.

La llei espanyola de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera obliga al fet que les comunitats autònomes elaborin aquests plans de millora de la qualitat de l’aire quan s’incompleixin al seu territori els valoris límit o objectiu establerts per a qualsevol contaminant regulat, sense perjudici de l’adopció concertada amb el Govern central d’un pla nacional quan l’incompliment afecti a diverses comunitats, com és el cas de l’ozó troposfèric.

La realitat és que transcorreguts cinc i tres anys des de l’entrada en vigor dels valors objectiu per a la protecció de la salut i de la vegetació, respectivament en el trienni 2010-2012 i en el quinquenni 2010-2014, cap comunitat autònoma de les dotze afectades (Andalusia, Aragó, Illes Balears Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra i País Basc) ha elaborat el preceptiu pla d’ozó troposfèric.

Quan des d’Ecologistes en Acció se’ls ha sol·licitat que donin compliment a aquesta obligació legal totes les que han respost han excusat la seva inactivitat pel caràcter transfronterer de la contaminació atmosfèrica per ozó, traslladant la responsabilitat al Govern central a través d’un pla nacional d’ozó que tampoc ha arribat a elaborar-se en tots aquests anys. En opinió de l’organització ecologista es tracta d’una greu negligència administrativa que està perjudicant la salut de milions de persones i també la de nombrosos cultius, boscos i espais naturals protegits en les centenars de milers d’hectàrees afectades.

El motiu de fons que explica aquesta desídia de les autoritats estatals i autonòmiques no és un altre que la resistència a modificar les nefastes polítiques energètiques i de transport responsables dels elevats nivells d’ozó, i també d’altres contaminants com el diòxid de nitrogen o les partícules pels quals la Comissió Europea instrueix des de fa anys ambdós expedients d’infracció contra l’Estat espanyol. Sense mesures dràstiques sobre el trànsit urbà i interurbà, el trànsit marítim en el cas de les ciutats portuàries i sobre les centrals tèrmiques, especialment les de carbó; no és possible millorar la qualitat de l’aire.

Per això, i seguint el camí de recents pronunciaments dels tribunals de justícia de països europeus com Alemanya, Bèlgica, Holanda, Polònia, Regne Unit o República Txeca, l’organització ecologista trasllada la inactivitat del Govern espanyol a l’Audiència Nacional. També està a l’espera de sentència en el primer tribunal autonòmic de justícia on ha denunciat la passivitat d’un Govern regional, en aquest cas la Junta de Castella i Lleó.

La contaminació per ozó troposfèric o "ozó dolent" va causar l’any 2014 més de 14.000 morts prematures a Europa, 1.600 d’elles a Espanya, les mateixes que els accidents de trànsit. Dues terceres parts dels conreus i bona part dels nostres boscos i espais naturals suporten nivells d’ozó que danyen la vegetació. Espanya és un dels països europeus més afectats per aquest contaminant, especialment al centre i sud i en el litoral mediterrani.

Per això, Ecologistes en Acció ha iniciat una nova campanya d’informació sobre l’ozó troposfèric, que durant la primavera i l’estiu de 2018 contempla una exposició divulgativa itinerant i xerrades que recorreran mig centenar de localitats d’Andalusia, Catalunya, País Valencià, Castella-la Manxa i Castella i Lleó, així com jornades de sensibilització a Barcelona, Sevilla o Valladolid. Com en anys anteriors, s’identificaran i difondran els episodis de contaminació més elevats per advertir a la població que es protegeixi. A Catalunya es desplegarà una Campanya ciutadana de mesurament d’ozó a una de les zones més afectades per aquest contaminant en el marc del projecte europeu CAPTOR impulsat per l’Universitat Politècnica de Catalunya, el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), Guifi.net i Ecologistes en Acció; que també es desenvoluparà a Itàlia i Àustria.

L’ozó troposfèric, també conegut com a ozó “dolent" en contraposició al de la capa d’ozó de l’estratosfera, és un contaminant secundari produït per la reacció entre el diòxid de nitrogen i els hidrocarburs emesos pels automòbils i algunes indústries, en presència de radiació solar. Per inhalació, provoca irritació dels ulls i vies respiratòries superiors, un increment del risc de malalties respiratòries agudes i reducció de la funció pulmonar, així com l’agreujament de patologies cardiovasculars. A més de para les persones és també tòxic per a la vegetació, ja que danya els boscos i redueix la productivitat dels cultius.
Visiteurs connectés : 10