Nou Parc Natural, necessari però amb greu risc de fracàs

Ecologistes en Acció considera positiva la declaració del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, però alerta que s’ha fet sense un procés participatiu suficient, i que es posa en marxa sense els recursos humans i econòmics necessaris per al seu èxit.

Els ecologistes lamenten les declaracions de Santi Vila, Conseller de Territori i Sostenibilitat, en el sentit que “cap ciutadà ni ajuntament s’ha mostrat reaci”, doncs demostra que no s’ha llegit les aportacions fetes pel col·lectiu conservacionista. També fan palesa la greu contradicció que suposa que el Govern aprovi el nou Parc Natural a només cinc dies de les eleccions, en un procés “exprés” en el qual ni tant sols s’han contestat les al·legacions formulades durant l’exposició pública del projecte. Un Parc que no s’aprova en cap marc estratègic de gestió de la natura ni de la biodiversitat, amb una Llei obsoleta des de fa 30 anys

La federació ecologista manifesta la seva contrarietat pel fet que s’aprovi un nou Parc Natural, notícia sempre positiva, en un context de gravíssimes retallades del pressupost i del personal que gestionen el conjunt dels parcs naturals i nacionals catalans, i sense que el Govern hagi donat cap mostra de voler rectificar la situació preocupant en que es troba la gestió del medi natural a Catalunya. De fet, a l’avantprojecte del Parc no hi consta cap memòria econòmica i de personal, on es detallin el pressupost i els llocs de treball associats a la seva creació.

Per una altra banda, han recordat que l’aprovació de la nova figura de protecció, si no va acompanyada del corresponent instrument normatiu de gestió de Parc (anomenat Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge), pot ser nul·la de ple dret, d’acord amb la legislació estatal vigent en matèria d’espais naturals protegits.

Finalment, els ecologistes reclamen uns òrgans de govern i de participació del nou Parc que integrin a tots els sectors, sense oblidar les entitats sense ànim de lucre dedicades a la conservació de la natura. I que els òrgans participatius tinguin potestat d’emetre informes a iniciativa pròpia i no només en relació a aquells assumptes que li sotmeti a consideració el President, un càrrec polític.
Visitants connectats: 629