Queixa davant la Defensora del Pueblo pel cas Volkswagen

Totes les versions d’aquest article: [Català] [Castellano]

Queja ante la Defensora del Pueblo

Les organitzacions de la Campanya Contra “los Malos Humos” [1] han presentat una queixa davant la “Defensora del Pueblo” per exigir el que fins ara no no s’ha aconseguit des del Govern: mesures clares i contundents per evitar escàndols com el de les emissions tòxiques dels motors del grup Volkswagen.

Les organitzacions de la Campanya “los Malos Humos” (relacionades al final d’aquest comunicat) han presentat una queixa davant la “Defensora del Pueblo” i demanen la seva intervenció davant la paràlisi del Govern per la situació creada com a conseqüència del greu frau comès per l’empresa Volkswagen.

Efectivament, tal i com el propi grup empresarial va reconèixer, mitjançant la utilització de sofware trucat en molts vehicles des de l’any 2009, els seus motors emeten gasos contaminants com diòxid de nitrògen, NO2, molt per sobre dels límits permesos, així com CO2, generadors del efecte hivernacle. A judici de la Campanya, aquest fet constitueix un delicte contra la salut pública i el medi ambient, al vulnerar diversos drets emparats per la Constitució i la normativa vigent. A més a més, atès que els vehicles poc contaminants obtenen subvencions públiques, és molt plausible que s’hagi estafat l’erari públic a l’haver rebut subvencions inadequades, situació que previsiblement també podria constituir delicte.

Per tot plegat, les organitzacions de la Campanya varen dirigir-se a prop de fa dos mesos als ministeris implicats (Medi Ambient, Indústria, Sanitat) per a sol·licitar una reunió amb els seus responsables i analitzar les mesures que es prenien per a evitar problemes de salut pública i ambiental generades per aquesta situació. Uns problemes que fins i tot suposaven que en moltes zones amb trànsit dens es vulneri de forma sistemàtica la normativa de qualitat de l’aire. No parlem d’una simple infracció de la llei, atès que el certament greu són les seves conseqüències: un recent estudi de l’Agència Europea de Medi Ambient quantifica en 5.900 les morts prematures en l’Estat espanyol a causa del NO2. Però és que, a més, pot comportar una multa milionària contra l’Estat espanyol per part de la Comissió Europea per vulneració de la Directiva de Qualitat de l’Aire.

Davant la falta de resposta de les autoritats espanyoles, la seva innacció a l’hora de controlar aquestes emissions i les de la resta de fabricants de forma fiable, les organitzacions signants es dirigeixen a la “Defensora del Pueblo” per a que des d’aquesta institució es pressioni al Govern perquè posi en marxa les mesures urgents i necessàries que evitin aquesta situació i que facin que els seus responsables paguin per la seva responsabilitat.
Visitants connectats: 330