El retorn del llop a Catalunya, una excel·lent notícia que l’administració ha de reforçar

L’aparició d’exemplars de llops a les comarques de la Cerdanya i del Ripollès és una bona notícia per la biodiversitat a Catalunya. El llop, com tots els grans depredadors, és un element clau en el funcionament i restauració de la biodiversitat.

Fins el segle XIX, el llop es trobava distribuït per la major part del territori català, a partir d’aquesta època començà la reducció de la seva àrea de distribució fins a l’extinció. Per aquest fet, en el context d’haver superat el llindar de no retorn en pèrdua de biodiversitat a nivell global, probablement també a nivell català, la recuperació i la conservació de poblacions funcionals d’aquest animal és imprescindible.

La recuperació del llop a Catalunya, que actualment és una espècie catalogada com Espècie d’Interès comunitari per la Directiva Hàbitats de la UE (Directiva 92/43/CEE), és un dels grans canvis de paradigma en conservació de la Biodiversitat després de dècades d’estancament en gestió administrativa, com ara el fracàs polític que representa no disposar d’una Llei Catalana de Biodiversitat i una Estratègia Catalana de la Biodiversitat.

La presència de llop s’ha de valorar de forma positiva, ja que contribueix de decisivament a mantenir una regulació de les poblacions d’ungulats, com el cabirol, el porc senglar entre d’altres. Reduint les altes densitats que s’han registrat en aquests darrers anys i que tant problemàtica han portat amb carreteres, cultius i zones urbanes i així també reduir les despeses que es realitzen per aquestes espècies a causa de l’absència de grans carnívors.

L’objectiu de la gestió del llop ha de ser recuperar una àrea de distribució àmplia a Catalunya que permeti mantenir una població de l’espècie en estat favorable de conservació, com diu la Directiva d’Hàbitats de la UE. A més ha de ser compatible amb la ramaderia extensiva sempre que aquesta es desenvolupi en criteris de sostenibilitat ambiental i amb altres activitats com ara el turisme. Cal donar la volta al discurs tradicional i conscienciar la població que el llop no és perillós i en canvi aporta múltiples beneficis a la societat i al medi ambient.

Per tant, exhortem a la Generalitat de Catalunya a desenvolupar un pla de recuperació del llop, que serveixi com a bandera per accelerar una transició social cap a una societat que aposti, de manera transversal i intersectorial, per la biodiversitat i que es desenvolupi en criteris de sostenibilitat ambiental.
Visitants connectats: 301