Piden prohibir la captura de aves cantoras

  Sumario  

 Català

Ong ADDA i Ecologistes en Acció demanen que es mantingui amb fermesa la suspensió dels permisos de captura d’ocells cantaires i la seva definitiva prohibició a Catalunya.

Davant de les pressions dels col·lectius dels ocellaires per poder continuar capturant ocells a la natura amb la finalitat de ser engabiats i ensinistrats per concursos de cant, Ong ADDA i Ecologistes en Acció refermen la urgent necessitat de la seva prohibició esperant el final d’una activitat lúdica, cruel i lucrativa, que cada any, emparant-se en una tradició, malmet a centenars de milers d’ocells que són espoliats del medi natural.

A més del greu perjudici a les seves poblacions, és un fet constatat l’elevada mortaldat d’aquestes aus silvestres segrestades que no poden superar la traumàtica captura, ni el procés d’adaptació com a conseqüència del debilitament i l’estrès físic i psíquic que pateixen en els seus desesperats intents de fugida, l’enyorança dels seus companys i la pèrdua de llibertat.

Els reiterats decomisos que realitzen els agents de l’autoritat deixen constància que molt sovint la caça furtiva queda encoberta darrera dels permisos i topalls autoritzats per les respectives Comunitats, i que, malgrat la prohibició de comerciar amb els ocells cantaires, es du a terme un comerç lucratiu que estimula i intensifica el furtivisme.

Els fringíl·lids són ocells granívors i insectívors molt beneficiosos per la natura i l’agricultura. Afavoreixen la dispersió de les plantes, dels arbres, de les flors i dels matollars. També actuen com a plaguicides ecològics, contribuint al control de les herbes nocives i les plagues d’insectes.

La Directiva Comunitària prohibeix la captura d’ocells silvestres i la Comissió Europea té obert un procediment d’infracció contra l’Estat Espanyol per la continuada desprotecció de les aus silvestres en les diverses comunitats autònomes que continuen donant autoritzacions per capturar-los. El govern estatal, cedint a les pressions interessades i acollint-se a la interpretació parcial de la Directiva envers “l’excepcionalitat”, va decidir autoritzar la captura -entre els anys 2013 i 2018-, d’un total de 1.300.000 entre caderneres, passerells, verdums, pinsans i gafarrons, repartits en les diferents comunitats autònomes.

Per molt que es vulgui acollir.se a la “tradicionalitat”, la pràctica del “silvestrisme” no té justificació en l’època actual. La conservació de les especies i la biodiversitat és un interès comú que, cada vegada es mostra més per damunt de les aficions i diversions humanes.

ADDA i Depana que ja van posar en coneixement de la Unió Europea les seves queixes, es troben a l’espera de la resolució d’un Contenciós Administratiu presentat en l’any 2015 impugnant el Decret de la Generalitat de 2014 en el que es regulava temporalment la captura de Fringíl·lids.

Una exposició gràfica i itinerant i d’informació a la ciutadania forma part de les diverses campanyes de sensibilització dutes a terme en els últims anys per ADDA a favor de la protecció dels ocells cantaires.
Visitantes conectados: 260