Tota la població de Catalunya ha respirat aire contaminat per ozó en 2016

  Sumari  

 Català

Els 7,5 milions d’habitants de Catalunya han respirat aire contaminat per ozó durant la primavera i l’estiu del 2016 segons l’Informe elaborat per Ecologistes en Acció sobre Contaminació per Ozó en 2016. Els ecologistes reclamen a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat que doni una resposta a la petició presentada el passat mes de juny perquè la Generalitat adopti els Planes de Millora de la Qualitat de l’Aire per a aquest contaminant conformi els obliga la llei.

[Informe] La contaminación por ozono en el Estado español durante 2016

L’Informe sobre la Contaminació per Ozó en 2016 elaborat per Ecologistes en Acció conclou que la totalitat de la població i del territori català han estat aquest any exposats a uns nivells d’aquest contaminant que excedeixen el recomanat per l’Organització Mundial de la Salut. L’informe analitza les dades recollides en les 455 estacions oficials de mesurament d’ozó instal·lades en tot l’Estat espanyol, entre elles 50 situades a Catalunya. Pel que fa a Catalunya, entre les seves principals conclusions, destaquen:

- L’ozó troposfèric és el contaminant atmosfèric que any rere any afecta a més població i territori. Durant 2016 els seus nivells s’han mantingut en general estacionaris, per sobre dels del 2014 i per sota dels del 2015.

- L’informe d’Ecologistes en Acció pren com a referència el valor recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) d’acord al com l’aire contaminat per ozó ha afectat en 2016 a la totalitat de la població i del territori de Catalunya.

- Si es considera el valor objectiu establert per la normativa, més lax que la recomanació de l’OMS, la població que ha respirat aire contaminat per sobre de l’objectiu legal és de 235.000 persones, un 3% del total, a les zones de la Plana de Vic, l’Alt Llobregat i el Prepirineu, esteses sobre un sisè del territori català.

- La contaminació per ozó hauria d’abordar-se com un problema sanitari de primer ordre. L’Agència Europea de Medi ambient estima en 1.800 les morts prematures en l’Estat espanyol per l’exposició a nivells de contaminació per ozó com els registrats a Catalunya durant 2016. Les persones més afectades són les nenes i nens, la gent gran, les dones embarassades i les persones amb malalties respiratòries i cardiovasculars cròniques.

- Els costos sanitaris derivats de la contaminació per ozó representen al voltant de 5.000 milions d’euros a l’any, un 0,33% del PIB espanyol, segons el Banc Mundial, sense considerar el cost dels danys provocats sobre els cultius i els ecosistemes naturals.

- La informació a la ciutadania per part de les administracions públiques no és ni adequada ni ajustada a la gravetat del problema.

- Els Planes de Millora de la Qualitat de l’Aire per reduir la contaminació són obligatoris segons la legislació vigent. Però, en el cas de l’ozó, la Generalitat de Catalunya porta anys ometent l’elaboració i aplicació d’aquests plans, resultant preceptius en totes les zones de la Comunitat excepte Penedès-Garraf, Catalunya Central i Maresme. Es tracta d’una negligència que està posant en perill la salut d’1,2 milions de catalans. Fins avui, la Generalitat de Catalunya no ha aprovat cap pla de millora de la qualitat de l’aire referit a les superacions dels valors objectiu d’ozó, acumulant una dècada d’incompliment de la legislació ambiental en aquesta matèria.

El passat mes de juny, Ecologistes en Acció, el Grup de Defensa del Ter, la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny i la Plataforma per la Qualitat de l’Aire van sol.licitar al Conseller de Territori i Sostenibilitat l’adopció urgent d’aquests plans a les dotze zones afectades en el període 2013-2015, sense haver rebut resposta fins al moment.

L’ozó troposfèric es forma principalment a partir dels contaminants precursors emesos en dues zones de Catalunya: l’Àrea de Barcelona-Vallès- Baix Llobregat i el Camp de Tarragona, a causa de l’elevada intensitat del trànsit rodat, el transport marítim del Port de Barcelona i Tarragona i l’activitat industrial que suporten tots dos territoris. La contaminació generada en aquestes zones s’expandeix per la resta del territori català causant afeccions en zones rurals molt allunyades en la forma d’ozó troposfèric, que aconsegueixen fins i tot fins a la regió pirinenca o els territoris al sud propers a l’Ebre, especialment a sotavent dels grans focus emissors dels contaminants precursors de l’ozó.
Visitants connectats: 331