Cànon per a la concentració eòlica i fons eòlic de compensació rural

En motiu de la proposta de l’AMEC (Associació de Municipis eòlics de Catalunya) d’establir un cànon en base a la potència instal·lada dels parcs eòlics catalans i degut a la controvèrsia que ha provocat amb el posicionament en contra de la patronal Eolic.Cat (Associació eòlica de Catalunya).

Ecologistes en Acció de Catalunya emet aquest comunicat per fer saber a l’opinió pública el següent:

Com molt bé se sap, a Catalunya no s’ha desenvolupat ni una tercera part dels 3.500 MW eòlics que estaven previstos en el Pla de la Energia 2006-2015 del tripartit en que la nostra organització Ecologistes en Acció va intervenir, si agafem però el posterior Pla de l’energia 2020 de CiU en que proposava 4.200 MW encara ens situem més lluny de l’objectiu . Això ens ha posat al vagó de cua del desplegament eòlic, fins al punt de que la mitjana de producció eòlica de l’Estat quadruplica la que tenim a Catalunya. Diferents motius han contribuït a la frenada de la implantació eòlica però el principal ha estat el canvi en la regulació de les primes a les renovables.

Certament les compensacions que reben actualment les poblacions que tenen emplaçament eòlics, depenen de la negociació dels municipis amb les empreses i no segueixen pautes igualitàries, distribuir millor aquests recursos i fer-ho amb criteris que no depenguin únicament de la voluntat de les empreses podria ser un bon pas per incidir en el desenvolupament del mon rural i en la fixació de la població en el territori. Aquesta distribució de recursos hauria de ser finalista de manera que no es destinessin a la “Festa major” o a obres inútils sense cap altre criteri que el de guanyar vots de la població que és el que passa en alguns casos, no solament amb els recursos de les empreses eòliques sinó en general en les compensacions que reben els Municipis per diferents conceptes com per exemple els emplaçament nuclears. La finalitat de les compensacions han de ser mesures socials i de reactivació econòmica per frenar l’envelliment i la despoblació dels municipis afectats, per això és que creiem que aquestes haurien d’estar regulades per Llei.

Parlaríem dons d’una regulació d’aquestes donacions amb els mecanismes legals que ho puguin fer efectiu, però no necessàriament de l’establiment d’un cànon que grava la potència instal·lada, al contrari aquesta regulació hauria d’anar sobre la producció, donat que aquesta pot ser variable en funció del vent que ha fet aquell any i de la interrupció de la producció degut a l’entrada preferent de la electricitat nuclear.

Al nostre entendre no és admissible incrementar la fiscalitat a l’energia eòlica, per la situació de paràlisi de projectes en que està, i pel fet que encara gravaria més les actuacions que el Govern del PP ha fet amb les renovables, per tant creiem que aquesta regulació no hauria de representar un augment de la fiscalitat que suporten les renovables, sinó una millor distribució dels recursos que genera. Aquí el que caldrà és que Municipis i empreses es posin d’acord en les quantitats compensatòries donat la varietat de xifres que segons la versió d’un sector o altre s’estan donant.

En uns moments en que es parla tant de transició energètica, no es tindria en compte, que una transició d’aquest tipus, sempre representa gravar aquell sector que forma part del problema, per afavorir aquell que forma part de la solució. Per tant si volem fer una transició cap a una energia neta, hem de gravar les energies brutes i incentivar les netes.

Finalment dir que per a Ecologistes en Acció el que podria ajudar a solucionar part dels problemes del mon rural, seria una planificació del desenvolupament de la resta de 3.000 MW eòlics que queden per implantar d’una forma sostenible, utilitzant la Llei de la Competència per regular noves instal·lacions de les grans empreses impedint la formació de monopolis, afavorir a través de legislació que es puguin constituir noves empreses que puguin competir i prioritzin un accionariat dels Municipis i de les poblacions on s’instal·lin, així com també cooperatives que trenquin l’actual monopoli del mercat elèctric. Aquest conjunt de mesures que ja es van posar en funcionament en alguns Països europeus aporten més beneficis als Municipis afectats i fan innecessàries tant les compensacions bilaterals com l’establiment de cap cànon. Malgrat tot i mentre aquesta situació no arribi, Ecologistes en Acció som partidaris de regular per Llei aquestes compensacions.

Si finalment aquest impost no representa una regulació de les aportacions de les empreses sinó que representa un augment de la fiscalitat, haurem afegit més problemes encara al desplegament renovable i haurem donat una nova excusa al lobby elèctric per seguir amb l’energia nuclear fins als seixanta anys la qual cosa proposen cada cop amb més insistència, perquè és el que els hi resulta més rentable encara que sigui a costa del enverinament radioactiu de les persones i del Planeta.
Visitants connectats: 902