La decisió de l’ECHA sobre el glifosat suposa un greu revés per a la prevenció del càncer

Totes les versions d’aquest article: [Català] [Castellano]

Les organitzacions implicades en la defensa de la salut i el medi ambient, entre les quals es troba Ecologistes en Acció, i part de la comunitat científica reben amb estupor la decisió de l’Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics (ECHA) de no classificar el glifosat com a agent cancerigen, a pesar de les evidències publicades per l’Agència d’Investigació sobre el Càncer (IARC, per les seues sigles en anglés).

Al març de 2015, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va classificar el glifosat, principi actiu de la gran majoria dels herbicides utilitzats a nivell mundial, com a "probablement cancerigen", després de la publicació per part de l’Agència d’Investigació sobre el Càncer (IARC) d’un ampli estudi que demostrava l’aparició del limfoma no Hodgkin, el desenvolupament de cèl·lules canceroses i danys en l’ADN en animals de laboratori en contacte amb glifosat.

Contradient la classificació de l’IARC i tots els estudis científics en què es basava, l’ECHA va decidir ahir que no aplicarà aquesta classificació sobre el glifosat a Europa, cosa que suposa un greu revés per a la prevenció del càncer al nostre continent.

L’ECHA reconeix que hi ha un augment de la incidència de tumors en animals de laboratori exposats a glifosat, però conclou que aquestes no són proves suficients per a demostrar el seu caràcter cancerigen. Per a major desconcert de part de la comunitat científica, l’Agència ha rebutjat incloure en l’avaluació del glifosat diversos estudis científics que mostraven el vincle de l’exposició a glifosat amb l’aparició de càncer.

La IARC és la màxima autoritat mundial en l’avaluació del risc de càncer, per la qual cosa la decisió de l’ECHA de no classificar el glifosat com a probable cancerigen augmenta les sospites que les agències d’avaluació científica europea estan sovint subjectes a interessos diferents dels de la protecció de la salut de la ciutadania.

La legislació europea determina que les substàncies classificades com a probables cancerígens no podran utilitzar-se, excepte en situacions en què l’exposició a les persones siga mínima, raó per la qual la indústria agroquímica ha pressionat durament perquè l’ECHA no classificara l’herbicida com a probable cancerigen.

Recentment Ecologistes en Acció, junt amb multitud d’organitzacions europees, ha enviat una carta a la Comissió per assenyalar la falta de transparència de l’ECHA, que basa les seues conclusions en proves científiques no publicades proporcionades per la indústria. La carta també expressa la seua preocupació pels conflictes d’interessos de diversos membres del comité d’experts de l’ECHA i es demana que es milloren les polítiques de l’ECHA per a salvaguardar la seua independència dels interessos de la indústria.
Visitants connectats: 301