El ozono se dispara en las Islas Baleares ante la pasividad de las autoridades

  Sumario  

 Català

L’ozó es dispara a les Illes Balears, davant la passivitat de les autoritats

Ecologistes en Acció urgeix la redacció de Planes de Millora de la Qualitat de l’Aire que redueixin el tràfic motoritzat i la crema de combustibles fòssils en centrals tèrmiques.

La calor que ha acompanyat l’inici de la primavera a les Illes Balears, l’intens tràfic rodat, marítim i aeri que suporten les illes i l’increment del consum d’electricitat produïda en centrals tèrmiques per l’inici de la temporada turística han provocat que es dispari la contaminació per ozó troposfèric.

Així, a Mallorca, Menorca i Eivissa portem més d’un mes de manera ininterrompuda per sobre de l’objectiu establert per la legislació i de la recomanació de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per protegir la salut humana, la qual cosa no ha motivat cap actuació informativa ni preventiva per part de les autoritats autonòmiques.

El valor objectiu per a la protecció de la salut humana està establert per la normativa en 120 micrograms d’ozó per metre cúbic d’aire, mesurats en períodes de 8 hores, i no haurà de superar-se més de 25 dies a l’any. En el que portem del 2017, aquest nombre de superacions ja s’ha desbordat en les estacions de control de la contaminació d’Alcúdia o Parc Bit a Mallorca, Pous o Sant Lluís a Menorca i Ca’n Misses o Dalt Vila a Eivissa.

Els nivells més elevats s’han registrat en l’estació de Pous, a Menorca, on el 19 de març es va arribar a una mitjana horària de 185 micrograms d’ozó per metre cúbic d’aire, superant el llindar que obliga a informar a la població que prengui mesures d’autoprotecció, establert per la normativa en 180 micrograms per metre cúbic. Aquest avís no es va produir aquest dia a la zona de Maó, vulnerant la normativa sobre qualitat de l’aire.

Es tracta d’una situació anòmala en els últims anys, per la persistència de l’episodi d’elevada contaminació i el prematur d’aquest, allunyat encara de les calors estivals.

L’ozó troposfèric és el contaminant que presenta en les Illes Balears una major extensió i afecció a la població i a la vegetació, amb uns nivells a l’alça. Això es deu a l’increment de les temperatures mitjanes i de les situacions meteorològiques extremes (ones de calor) durant la primavera i l’estiu, com a resultat del canvi climàtic.

Els ecologistes denuncien que el Govern de les Illes Balears acumula més d’una dècada de retard en la redacció dels preceptius Plans de Millora de la Qualitat de l’Aire per reduir els nivells d’ozó, plans obligatoris des de l’any 2004, per la qual cosa exigeixen a l’Administració autonòmica que compleixi amb les seves obligacions legals i elabori, aprovi i apliqui sense dilació aquests Plans de Millora, després de sotmetre’ls a informació pública.

Ecologistes en Acció demana que s’adoptin així les mesures necessàries per evitar que es repeteixi un episodi tan perllongat de contaminació per ozó. Mesures que han de passar per la limitació del tràfic urbà i interurbà, principal emissor dels contaminants precursors de l’ozó, i també del funcionament de les centrals termoelèctriques. Altres fonts importants de contaminació són el tràfic marítim i el trànsit dels aeroports.

L’ozó troposfèric, també conegut com a ozó “dolent” per contraposició al de l’estratosfera, és un contaminant secundari produït per la reacció entre la llum solar i el diòxid de nitrogen i els hidrocarburs emesos pel transport i les centrals tèrmiques.

Per inhalació, provoca un increment dels riscos de malalties respiratòries agudes i reducció de la funció pulmonar, així com l’agreujament de patologies cardiovasculars. L’OMS estima en 1.800 les defuncions prematures anuals a Espanya produïdes com a conseqüència de l’exposició a nivells d’ozó com els registrats aquests dies. L’ozó, a més de per a les persones, és també tòxic per a la vegetació, danyant els boscos i reduint la productivitat dels cultius.Visitantes conectados: 588