L’Ajuntament d’Alcoi pretén eliminar 750 plataners dels carrers

La Carrasca-Ecologistes en Acció demana que aquesta qüestió es debatisca tranquil·lament en el Consell de Participació de Medi Ambient. És una decisió precipitada, que pretén fer front a problemes puntuals amb una actuació totalment desproporcionada.

Davant de l’anunci del Govern municipal d’Alcoi del seu propòsit d’eliminar dels nostres carrers 750 plataners o plàtans d’ombra, la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció considera que es tracta d’una decisió molt important, ja que comportaria l’eliminació de quasi una cinquena part dels arbres de la ciutat, que a més són arbres adults i en bon estat. Per això, demanen que es paralitze l’actuació i que s’òbriga un procés de reflexió sobre la qüestió, amb transparència, participació pública i amb l’assessorament d’especialistes. En aquest sentit, demanen que el tema es debatisca tranquil·lament en el Consell de Participació de Medi Ambient, a fi de trobar les solucions més encertades.

Per als ecologistes, és cert que durant alguns anys s’ha donat un protagonisme excessiu als plataners en l’arbratge dels nostres carrers i que, en algunes ocasions, s’han plantat en llocs inadequats —carrers i voreres amb una amplària insuficient. No obstant això, opinen que eliminar de manera generalitzada aquesta espècie és una decisió precipitada, que pretén fer front a problemes puntuals amb una actuació totalment desproporcionada.

Segons les notícies publicades, la raó per a la supressió d’aquestos arbres és que amb les seues arrels alcen les voreres i afecten les cases pròximes. Si bé aquesta circumstància es produeix en alguns casos, no és un problema generalitzat. A més, quan les arrels alcen el paviment sovint és simplement perquè s’han plantat en escocells ("alcorques") massa xicotets, deficiència que és fàcil de corregir.

Caldria, per tant, estudiar detingudament en quins casos concrets és convenient substituir-los per altres espècies i en quins altres no només no suposen cap problema, sinó que són una espècie apropiada, que durant el calorós estiu mediterrani proporciona una ombra agradable als carrers amples i els fa més habitables i acollidors. A més, és un arbre que millora el paisatge de la ciutat, suporta bé la contaminació i és relativament resistent a les malalties (sobretot quan no s’ha de sotmetre a podes excessives).

Per altra banda, La Carrasca-Ecologistes en Acció destaca que no hi ha cap motiu per a actuar amb presses. En altres ciutats on s’ha decidit reduir la quantitat de plataners dels carrers, com per exemple a Barcelona, la substitució es du a terme a llarg termini i amb un ordre de prioritats: 1r, arbres que causen problemes de seguretat viària; 2n, arbres morts; 3r, arbres estèticament irrecuperables, debilitats i en procés d’envelliment; 4t, unificació de trams de carrer on ja predomina una altra espècie; i 5é, aprofitant actuacions urbanístiques.

El grup ecologista demana que en el Consell de Participació de Medi Ambient es reflexione i debatisca també sobre les espècies que han de substituir els plataners que finalment s’eliminen; en aquest sentit, insisteixen que s’hauria de tindre molt en compte que una de les principals funcions dels arbres a la ciutat és oferir una bona ombra en estiu, sobretot en els carrers amples i altres espais oberts. Consideren, així mateix, que aquest procés de reflexió podria aprofitar per a iniciar l’elaboració d’un Pla de Gestió de l’Arbrat Viari i per a la redacció d’unes noves ordenances de protecció dels arbres urbans, ja que l’ordenança vigent, de 1990, és clarament insuficient.

Imatges comentades de l’arbrat urbà d’Alcoi


Els plataners, amb la seua ombra, fan de l’avinguda de la Hispanitat un espai amable i acollidor.

Quan els plataners estan plantats en escocells ("alcorques") prou grans, no solen causar problemes en les voreres. Una bona solució, que podem trobar a l’avinguda de la Hispanitat i a l’avinguda d’Andalusia, són els escocells correguts, que formen parterres a la via pública on hi ha plantats més arbres i altra vegetació. 

Els escocells massa xicotets són la causa principal dels danys de les arrels en les voreres, però això pot ocórrer tant amb els plataners com amb altres espècies. És el cas dels lledoners americans que hi ha a l’Alameda.Visitants connectats: 416